Chú Châu quận 10

Chào Tiến, cảm ơn Tiến và anh em đã xây dựng nhà. Chú rất vừa lòng với căn nhà. Khi có tiền chú sẽ gọi Tiến xây tiếp căn thứ 2 nhé.

Thanks nhiều.

Khách hàng Fiper House
Giám đốc công ty LILICO Vietnam

Check Also

Chú Đông quận 8

“Công ty FIPER House làm việc chuyên nghiệp, thiết kế kiến trúc lạ và sáng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>